From 2007, starts providing services to ExxonMobil’s Joint Venture with Sinopec in East China.
Date:2013/5/17 16:50:24

• From 2007, starts providing services to ExxonMobils Joint Venture with Sinopec in East China. 

Tel:020-38882844 Fax:020-38882629 Co.Add:Unit 910 Everbright Bank Building,NO.689 Tianhe Road N.Guangzhou
Tel:020-84568402 Fax:020-84568415 Factory Add:12 Nan Li Road,Jiang Nan Industrial Zone,Nan Cun,Pan Yu,Guangzhou