From 2009, starts providing services to SinoChem.
Date:2013/5/17 16:50:42

• From 2009, starts providing services to SinoChem. 

Tel:020-38882844 Fax:020-38882629 Co.Add:Unit 910 Everbright Bank Building,NO.689 Tianhe Road N.Guangzhou
Tel:020-84568402 Fax:020-84568415 Factory Add:12 Nan Li Road,Jiang Nan Industrial Zone,Nan Cun,Pan Yu,Guangzhou