From 1998, Guangzhou Liri Co. Ltd. provides shop-fitting products and installation services to Sinopec service stations in Guangdong, Fujian, Jiangsu, Zhejiang and Shandong provinces.   
   
    
   
   
   
Tel:020-38882844 Fax:020-38882629 Co.Add:Unit 910 Everbright Bank Building,NO.689 Tianhe Road N.Guangzhou
Tel:020-84568402 Fax:020-84568415 Factory Add:12 Nan Li Road,Jiang Nan Industrial Zone,Nan Cun,Pan Yu,Guangzhou